Phòng diễn án mô phỏng được quảng bá trên Đài truyền hình Việt Nam trong chương trình "Trải nghiệm một ngày làm sinh viên" của Trường Đại học Thành Đông

  • hình ảnh
  • hình ảnh